millicephe.com

 
 • 36.0603
  EUR
 • 33.1089
  USD
 • 42.8418
  GBP
 • 2571.717
  ALTIN G.
Türkiye İttifakı Partisi Genel Merkezi 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Adaylık Sürecine Dair Usul ve Esaslar ‘ı Açıkladı

Paylaş Twetle Gönder Yazdır

Sinan OĞAN gönüllülerinin kurmuş olduğu Türkiye İttifakı Partisi 2024 Mahalli İdareler Seçimleri Adaylık Sürecine Dair Usul ve Esaslar ‘ı açıkladı. Türkiye İttifakı Partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan yazıda, adaylık sürecine ve yapılması gerekenlere yer verildi.

Bu yazı aşağıdaki gibidir;

2024 Mahalli İdareler Seçimleri Adaylık Sürecine Dair Usul ve Esaslar

1. BAŞVURU TARİHLERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda gösterilen tarihler arasında yapılacaktır.

a) Belediye Başkanlıkları için Başlangıç Tarihi: 15 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 20 Aralık 2023

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için Başlangıç Tarihi: 17 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2023

2. BAŞVURU YERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.

a) Belediye Başkan Adaylıkları:

Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

b) İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Adaylıkları:

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak il ve ilçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

3. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

a) Adaylık başvuruları, ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak gerçekleştirilecektir.

b) Dileyen adaylar, https://www.turkiyeittifakipartisi.org.tr/basvuru-2024 adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formu doldurmak suretiyle ön başvuru yapabilecektir.

c) İnternet üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup internet üzerinden ön başvuru yapan adayların başvurularının kesinleşmesi için internet sitemizden doldurduğu formun çıktısını ilgili teşkilat birimine bizzat gelerek imzalaması ve başvurusunu istenen evrakları teslim ederek tamamlaması gerekecektir.

d) Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday adayı başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir. (EK:2)

 

4. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BİLGİLER

a) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Kullanım amacı belirtilecek şekilde e-devlet üzerinden alınacak)

b) Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden),

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde),

d) Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınacak)

e) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi.

5. ADAY OLAMAYACAKLAR

• Kanuni şartları taşımayanlar,

• TÜRKİYE İTTİFAKI PARTİSİ tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile

partimizden ihraç edilenler,

• Parti Tüzüğüne göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirenler,

6. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER

a) Hâkimler ve savcılar,

b) Yüksek yargı organları mensupları,

c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

d) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

e) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

f) Subaylar ile astsubaylar,

g) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,

Copyright © 2023 millicephe.com . Tüm hakları saklıdır.